top of page

OPENBARE

RUIMTE

Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit open karakter, worden aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte specifieke eisen gesteld.

De maatwerk plant- en boombakken, kunnen worden voorzien van isolatie, zuurstofmigratie, kluitfixatie, waterbevloeiing en afvoer van overtollig water.

Wij denken mee in het technisch ontwerp, de inrichting,

het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

PROJECTEN

bottom of page